Conclusions i #talkingabouts al PLE_BCN

Després del Congrés celebrat al Citilab de Cornellà al voltant del Personal Learning Environment, amb el Ricard Espelt, hem elaborat aquestes conclusions amb el recolzament dels talkingabouts gravats en el transcurs de les jornades:

  • Importància de construir el propi Entorn d’Aprenentatge Personal (PLE, acrònim anglès). En realitat cadascú de nosaltres ja construeix la seva metodologia i entorn amb fonts d’aprenentatge. Les eines faciliten cada cop més l’automatització i la sectorització de la informació segons els interessos. La possibilitat de descobrir fonts d’aprenentatge més enllà del cercle més proper és una conseqüència del fàcil accés al coneixement a través d’internet, així com el baix o nul cost de les eines i l’accés a aquest.
  • La nova concepció dels entorns d’aprenentatge transformen els rols de les institucions (escoles, universitats, etc.) que intervenen en l’educació i els “espais” més informals augmenten el seu protagonisme. Sense cap mena de dubte les institucions formals tenen un repte important per dialogar i interactuar amb els espais més exteriors i participar també en aquests. En aquest camp podem trobar diferents visions, diferents formes d’entendre la integració d’aquests espais d’aprenentatge en els entorns més institucionals. El PLE_BCN va ser un exemple de les diferents opcions que es tenen en compte, especialment visualitzat a la proposta de Jordi Adell i Ismael Peña, alhora de connectar organització tradicionals i nous espais d’aprenentatge gràcies als PLE. Des de les visions més radicals on s’aposta per un veritable aprenentatge lluny de les universitats i escoles, fins a les visions més tradicionals que pensen en el PLE integrat a les formes de coneixement tradicional.
  • Les relacions d’alumne-docent adquireixen nous formats amb possibilitats de construir coneixement de forma conjunta. Per tant, cal anar revisant metodologies i generar espais més transversals entre alumne-docent i amb possibilitat de “contagi” amb l’entorn, fins i tot, allunyat dels àmbits formals de l’educació.

Al PLE_BCN vam presentar el Talkingabout com una eina per emprar en aquests entorns d’aprenentatge. Amb l’ajuda dels assistents a la nostra presentació (i gràcies al carisma i a la dinamització d’en Cris Pinchen, tothom va coincidir en què pot ser una excel·lent eina per recopilar informació entorn a determinats espais de coneixement. De fet, hem descobert que #talkingabout forma part del nostre PLE d’una forma inconscient. Quan descobrim perfils o espais interessants fem una conversa i la compartim. El nou format de talkingabout permet a persones que volen compartir i enriquir aquest entorn d’aprenentatge.

Us deixem a continuació els diferents #tallkingabouts fets amb alguns dels ponents:

#PLE_BCN – Ismael Peña- Lopez i Jordi Adell from redall on Vimeo.

Graham Attwell from redall on Vimeo.

Xavier Mas from redall on Vimeo.

Jesus Martinez from redall on Vimeo.

You Might Also Like

Leave a Reply