Podcamp Barcelona 2009 (II)

Després d’un dinar de picnic, segueix el Podcamp. No em podré quedar tota la tarda, però intentaré explicar-vos el que pugui 😉

Dolors Reig: nuevos modelos de negocio (o excelencia) en e-learning

Al seu blog, la Dolors ja ha penjat la presentació

Les persones que tenen esperit de compartir de segur que tindran més coses a dir en aquesta nova era. Del coneixement és poder es passa al coneixement compartit. La clau és saber com ser presents davant de tota l’abundància d’informació i per això cal incidir en dues coses: l’atenció i la rellevància són elements clau.

Aquestes són algunes de les idees que la Dolors ens ha transmés sobre el nou e-learning:

– A quins continguts prestem atenció? En tots aquells continguts que no són copiables i aquests acostumen a ser els que es construeixen junts, entre professors i alumnes.

– Nous models d’educació free: University of the people; MOOCs (Cursos oberts massius online), … sortir del copyright a models de continguts lliure i continguts oberts per ser complementats i debatuts per altra gent.

– No és qüestió de hardware o de software, sino d’actitud. I principalment, en temes d’educació i e-learning la clau és l’actitud.

– La transparència és la objectivitat d’aquesta nova era d’internet, i es valora més que el prestigi. El propi autor es converteix en contingut.

– Nous formats, multimedia, creativitat en els continguts, internet, mòbils, …

– Responsabilitat social – tots generem coneixement, podem crear e-learning.

José A. Galaso: “espacios para el trabajo” “espais per al treball” “work spaces”

Explicarà un parell de projectes en marxa al Citilab de Cornellà: com treballar elements dinàmics en espais estàtics; com adequar els espais per un millor treball d’acord a la societat del coneixement:

Break Out – Escápate de la Oficina

El model tradicional de treball a la oficina està basat en la societat industrial; s’abandona el carrer com un lloc d’activitat i es contrueixen els espais (urbanisme) seguint métodes industrials. Break out pretén canviar, trencar amb tot això: el concepte del citilab és lligar un edifici industrial amb un espai obert, d’acord a la nova societat del coneixement. La tecnologia, les noves necessitats dels treballadors, dels ciutadans, permet una nova forma de concebre l’empresa i les relacions: el co-working (espai on compartir idees, coneixement,…). Introduir aquesta nova forma de treballar es pot fer entre emprenedors, però també es pot fer en empreses tradicionals (tot i que és més complicat).

Per tant, cal construir de nou i que les necessitats actuals creen noves funcionalitats.

Dilluns 28 de setembre, al World Trade Center de Cornellà, enmig d’un espai públic, es farà l’experiment Break Out. Es crearà una no-oficina, amb mobiliari, TIC, persones, … segons Galeaso, un treball d’investigació per conèixer les dinàmiques de creació d’activitat entre un grup de persones que noe es coneixen, com es transforma l’espai i com es fan models de coworking.

Sin Oficina

Com transformar el soroll en idees. Neix com una necessitat de canviar la forma de relacionar-se a nivell intern i extern. Al seu blog explica aquesta idea i la seva aplicació.

Marc Cortés Cava&Twitts

Un any després de la presentació de cava&twiits al PodCamp, quan encara no s’havia fet cap de les jornades, el Marc ens explica què han après:

Que el fòrum romà està al B Hotel, al Cava&twitts, que la gent que ha vingut en aquests esdeveniments han tingut ganes d’aprendre i compartir. Creien que seria un esdeveniment tecnològic, però han vist que el que té C&T és el valor d’allò real; la part més essencial és el valor de veure’s les cares un cop al mes per intercanviar experiències; de participar.

“La web 2.0 és la tendència a la sociabilització després d’una època d’individualismes”, una frase que, segons Cortés, explica l’èxit del C&T.

Gran frase per acabar (que té molt de @guell), una copa de cava està molt bé, però una copa de cava degustada amb companyia és molt millor 😉

You Might Also Like

Leave a Reply