“Escuchar y transformar la ciudad” de Paisaje Transversal

Un llibre actual, inspirador i també molt pràctic sobre l’urbanisme col·laboratiu i la participació ciutadana, escrit pel grup ‘Paisaje Transversal‘, una oficina d’innovació urbana fundada per cinc arquitectes urbanistes que s’han convertit en referents en la planificació i el disseny urbà.

Parteix de la base que l’urbanisme i l’arquitectura poden ser eines per afrontar els grans reptes socials i ambientals actuals i fent-ho amb la participació de tots els actors que intervenen en el fet urbà: els professionals de diferents camps, les institucions públiques, la ciutadania, les entitats que conformen la societat i el sector privat.

La bombolla immobiliària i l’arquitectura ‘singular’ i emblemàtica que servia de reclam mediàtic i turístic, ens ha portat a milions de cases buides, edificis públics inutilitzats o inacabats, infraestructures sense ús i hectàrees de sòl urbanitzat a l’espera de noves edificacions. Això, sumat a l’emergència climàtica, a l’esgotament de recursos i a les dificultats per accedir a un habitatge fan que s’incorporin enfocaments que tracten de garantir l’equilibri entre la qualitat de vida i l’estabilitat ecològica del planeta (les Agendes Urbanes de l’ONU, o d’Europa, amb els seus ODS i els seus programes de finançament avancen cap aquesta direcció, de forma tímida, però).

Cal però que aquest enfocament incideixi també en les ciutats de forma directa, a través de polítiques públiques que incideixin en el medi ambient, la mobilitat, els hàbits de consum, els espais lliures i com vivim les ciutats. Posant les persones al centre. I això cal de més aliances: per això el repte d’avançar cap a una integració i un procés participatiu entès com un model de governança urbana i territorial propositiva i proactiva.

Com es fa? Segons aquest llibre i amb els exemples que exposen, és fonamental una major presa de consciència per part de la ciutadania, que tingui major capacitat per reconèixer problemàtiques i demandar solucions; i canviar certes inèrcies del funcionament de les administracions avançant cap a una major cooperació entre administracions i propis departaments o àrees.

“Una ciudad en la que la reflexión compartida con la ciudadanía, con sus agentes sociales y económicos y con las diferentes instituciones sirve para construir una visión hacia la que dirigir los esfuerzos y planificar desde una concepción integral y participativa. Una ciudad pensada con las personas en el centro, des de la casa a la plaza, desde la plaza al barrio y desde el barrio al conjunto de la ciudad y su territorio”

You Might Also Like

Leave a Reply