La Vilafranca dels barris

Vilafranca és una ciutat, amb els seus pros i contres. Té 40.000 habitants i els reptes que tenen les ciutats mitjanes. Vilafranca té vuit barris que són diversos entre ells i que requereixen, cada cop més, de més autonomia i de decisions preses des de la proximitat. Qui millor coneix el barri que els veïns i veïnes que hi viuen? Mereixen, per tant, ser escoltats i consultats. Cal transparència, informació i, sobretot, cosa que no passa actualment a Vilafranca, participació.

Quantes vegades, com a veïns i veïnes heu estat consultats davant les decisions que afecten al vostre barri o al vostre carrer? Quants cops s’han fet assemblees obertes al barri on s’han presentat els projectes que es volien dur a terme amb la voluntat de recollir idees i millores?

Aquesta setmana, ERC Vilafranca ha presentat a representants de les Associacions de Veïns una proposta pels barris de Vilafranca i pels seus veïns i veïnes que fuig del paternalisme i del ‘fem això perquè sempre s’ha fet així’. Pere Sàbat s’ha compromès a atorgar més capacitat de decisió i de gestió als veïns i veïnes quan sigui el proper alcalde de Vilafranca.

La proposta ‘Vilafranca dels Barris’ que s’ha presentat té tres eines transformadores: per una banda, es crearan els Consells de Barri, desplegant un reglament de participació ciutadana i creant consells de barri formats per representants veïnals, veïns i entitats, uns òrgans que tindran més autonomia i capacitat de decisió; la segona eina són els pressupostos participatius, perquè ja va sent hora que els veïns i veïnes decideixin quines són les inversions més importants pel seu barri; i la darrera, el regidor/a de barri, un referent a cada barri que serà qui interlocutarà amb els veïns i veïnes i qui els representarà al govern local.

La Vilafranca de la propera dècada es mereix un tarannà diferent a l’hora de prendre les decisions. La ciutat es configura des de cada casa, de cada casa a cada carrer, de cada carrer a cada barri i, amb la suma de tots, Vilafranca. Un lloc on tots siguem importants.

Article publicat a El 3 de vuit

You Might Also Like

Leave a Reply